γραφειο2O υποστηριζόμενος με τη βοήθεια του εξειδικευμένου και έμπειρου ψυχολόγου ενισχύεται  ώστε να εγκαταστήσει μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης εντός της οποίας  θα πετύχει να διατυπώσει και να εκφράσει τις δυσκολίες του. Ο ειδικός θα τον ακούσει προσεκτικά  επιχειρώντας να έχει είσοδο στο «μαύρο κουτί» του  προσφέροντάς του βασική καθοδήγηση, διεύρυνση της σκέψης του, ένα άνοιγμα σε εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα που τον ταλανίζουν: ατομικά συμπτώματα και δυσλειτουργίες, οικογενειακά, επαγγελματικά, επικοινωνία με τα παιδιά κ.λ.π.

Στο Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη μπορούμε να σας να διερευνήσουμε μαζί σας το πρόβλημα που σας απασχολεί και να σας προτείνουμε την ενδεικνυόμενη θεραπευτική παρέμβαση. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 7242532, 210 8958269, κ. 6977651489.

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας