Προτείνονται και παρουσιάζονται δημοσιεύσεις των μελών του Προγράμματος Επέκεινα και γενικότερα ψυχοθεραπευτών ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης αλλά και μελετητών άλλων επιστημονικών κλάδων που τέμνονται με την ψυχανάλυση.