ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΚEΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΥΞΗ

 Ψυχολογική Υποστήριξη Ενηλίκων και Γονέων

  Ατομική Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

 Αυτογνωσία-Προσωπική Ανάπτυξη (ημερίδες, τριήμερα βιωματικά σεμινάρια)

 Εισαγωγική Κατάρτιση φοιτητών ή εργαζομένων Ψυχολόγων και Ψυχοθεραπευτών επί της Ψυχαναλυτικής Σκέψης και Tεχνικής μέσω θεωρητικών αναφορών και κλινικών εργαστηρίων (συζήτηση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία).

 Εποπτεία εργαζομένων ειδικών της Ψυχικής Υγείας και γενικότερα απασχολούμενων ψυχολόγων και λοιπών ψυχοθεραπευτών στο έργο τους.

 Προετοιμασία Υποψηφίων (ενισχυτική διδασκαλία) για περαιτέρω ψυχαναλυτικές Πανεπιστημιακές Σπουδές ή κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε.Ι. στην Ψυχολογία.

 Ενίσχυση επί του Γνωστικού τους Αντικειμένου όσων φοιτούν ήδη σε Ανώτατες Σχολές ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος. 

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας