ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΚEΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΥΞΗ

  • Ατομική Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία ενηλίκων.
  • Εισαγωγική Κατάρτιση φοιτητών ή εργαζομένων Ψυχολόγων και Ψυχοθεραπευτών επί της Ψυχαναλυτικής Σκέψης και Πρακτικής μέσω θεωρητικών αναφορών και κλινικών εργαστηρίων (συζήτηση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία).
  • Εποπτεία εργαζομένων ειδικών της Ψυχικής Υγείας και γενικότερα απασχολούμενων Ψυχολόγων στο έργο τους.
  • Αυτογνωσία (ημερίδες, τριήμερα βιωματικά σεμινάρια).
  • Προετοιμασία Υποψηφίων (ενισχυτική διδασκαλία) για περαιτέρω ψυχαναλυτικές Πανεπιστημιακές Σπουδές ή κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε.Ι. στην Ψυχολογία.
  • Ενίσχυση επί του Γνωστικού τους Αντικειμένου όσων φοιτούν ήδη σε Ανώτατες Σχολές ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος.