Ψυχανάλυση για Ειδικούς

Απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους,  σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και  σε πτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

Είναι (καταρχάς)  τριετούς διάρκειας. Οι καταρτιζόμενοι δύνανται, εφόσον το επιλέξουν, να παρατείνουν την φοίτησή τους κατά ένα και πλέον έτη, συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις έτι περεταίρω.

Δομείται ως εξής και περιλαμβάνει:

Ι.1) Τρείς ετήσιους  κύκλους 16 τετράωρων συναντήσεων επί της θεωρίας, της ψυχαναλυτικής τεχνικής και εποπτείας περιπτώσεων.  Συνολικά 48 συναντήσεις κατά το πέρασμα των τριών  ετών.  Λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια  δύο πρωινών Σαββάτου/ μήνα, από τον Οκτώβριο έως το Μάιο εκάστου έτους.

Ι.2)  Ομάδες μελέτης. Προτείνονται δύο, με δυνατότητα συμμετοχής είτε σε αμφότερες ταυτόχρονα, είτε στη μία,  κατ’επιλογήν θέματος:

Εφηβεία: κανονικότητα και παθολογία

Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση

Η κάθε Ομάδα περιλαμβάνει μία τετράωρη μηνιαία συνάντηση, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

Ι.3) Ομαδική Εποπτεία.  Δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούλιο.

Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά- συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής»)- και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ.  Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών

Bιογραφικό σημείωμα

Εγγραφές: Από 15 Μαΐου εκάστου έτους, έως ότου να  εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.