Ι. Σειρά «Ψυχανάλυση για Ειδικούς»

ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

1. Το Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ-Ψυχαναλυτική Πράξη» αποσκοπεί:

 Στην Εισαγωγική Κατάρτιση εργαζομένων ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών ή φοιτητών επί της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής μέσω θεωρητικών αναφορών και κλινικών εργαστηρίων ( συζήτηση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία).
○ Στην Εποπτεία εργαζομένων ειδικών της ψυχικής υγείας και γενικότερα απασχολούμενων ψυχολόγων στο έργο τους.

○ Στον Αναστοχασμό και την Προσωπική Ανάπτυξη (ημερίδες, τριήμερα βιωματικά σεμινάρια).
○ Στην Προετοιμασία Υποψηφίων (ενισχυτική διδασκαλία) για περαιτέρω ψυχαναλυτικές πανεπιστημιακές σπουδές ή κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε.Ι. στην Ψυχολογία.
○ Στην Ενίσχυση επί του Γνωστικού τους Αντικειμένου όσων φοιτούν ήδη σε Ανώτατες Σχολές ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος.
○ Στον Προσανατολισμό των συμμετεχόντων κατά την αναζήτηση ατομικού ψυχαναλυτή.

Σημείωση: Ο οργανωτής του Προγράμματος (αλλά και όσοι συνεργάτες ψυχαναλυτές παρέχουν διδακτικό έργο σε αυτό) δεν δύνανται, ταυτόχρονα με το ρόλο του δασκάλου ή επόπτου, να έχουν και αυτόν του ατομικού ψυχαναλυτού προς τους καταρτιζόμενους. Οι τελευταίοι εφόσον ζητήσουν ανάλυση ή ψυχοθεραπεία παραπέμπονται σε άλλον ψυχαναλυτ-ψυχαναλύτρια. Ωστόσο στην περίπτωση που κάποιος εκ των εκπαιδευομένων θα επέλεγε να αναλυθεί με κάποιον εκ των διδασκόντων του Προγράμματος Επέκεινα θα είχε, κατόπιν συμφωνίας με τον οργανωτή, να διακόψει την εκπαίδευση ούτως ώστε να δύναται να ξεκινήσει ανάλυση μαζί του.

2. Η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα ταυτόγχρονα διαζώσης και εξ’αποστάσεως (υβριδική συμμετοχή).

3. Το Πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

4. Είναι (καταρχάς) τριετούς διάρκειας.

Σημείωση: Οι καταρτιζόμενοι δύνανται εφόσον το επιλέγουν, να παρατείνουν την φοίτησή τους κατά ένα και πλέον έτη, συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος έτι περεταίρω.

Η εκπαίδευση δομείται και περιλαμβάνει τρείς ετήσιους κύκλους 16 τετράωρων συναντήσεων ανά περίοδο επί της θεωρίας, της ψυχαναλυτικής τεχνικής και εποπτείας περιπτώσεων. Συνολικά 48 συναντήσεις κατά το πέρασμα των τριών ετών. Λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια δύο πρωινών Σαββάτου ανά μήνα, από τον Οκτώβριο έως το Μάιο εκάστου έτους.

Σημείωση: Τα δεδομένα των κλινικών περιπτώσεων που συζητούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες της εποπτείας και, κατά τη δεοντολογία του επαγγελματικού απορρήτου, δε δύναται να εξέρχεται εκτός του εκπαιδευτικού χώρου καμία πληροφορία που αφορά τον θεραπευόμενο και το περιβάλλον του.

5. Η παρακολούθηση των Τετράωρων Συναντήσεων του Σαββάτου δύναται να πλαισιώνεται προαιρετικά (για όσους το επιλέγουν) και από την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε περεταίρω δράσεις.

Συμπληρωματικές Δράσεις (Προαιρετική Συμμετοχή)

Α) Ομάδες Μελέτης και Σκέψης

Προτείνονται δύο ανά περίοδο:
○ Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία
○ Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση

Έκαστη Ομάδα λαμβάνει χώρα μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00

Β) Ομαδική εποπτεία: Δύο Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 15:15 έως 17:45

Γ) Εαρινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Μάιος-Οκτώβριος): Δύο Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 17:00 έως 21:00

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω δράσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ομάδες Μελέτης, Ομαδική Εποπτεία, Εαρινό Εκπαιδευτικό ) μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν πλήρη ενημέρωση.

6. Η παρακολούθηση του Τριετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος εννοείται μόνο συνολικά και αφορά στην αδιάλειπτη παρακολούθηση εντός της τριετίας του συνόλου των 48 τετράωρων συναντήσεων (πρωινά Σαββάτου).

7. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση εξόφλησης των χαμένων συναντήσεων.

8. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

9. Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος: Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego παραπλεύρως ξεν/δοχείου Divani Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
Bιογραφικό σημείωμα

10. Τα δεδομένα αξιολογούνται και το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή.

11. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 13), εντός τεσσάρων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

12. Κόστος Τετράωρες Συναντήσεις (δύο πρωινά Σαββάτου μηνιαίως ) : Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 960 ευρώ. Εξόφληση εφάπαξ, ή σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

Στα κόστη περιλαμβάνονται:

Βεβαίωση παρακολούθησης και αποφοίτησης.
○ Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
○ Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα.

13. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατοχυρώνονται με την προεξόφληση της πρώτης δόσης (240 ευρώ), ή την εφάπαξ εξόφληση του συνολικού κόστους των τετράωρων συναντήσεων της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου (960 ευρώ) , το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την γραπτή έγκριση για συμμετοχή του υποψήφιου στην εκπαίδευση.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911. Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

14. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων: Η επιτυχής έκβαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για έκαστο εκπαιδευόμενο βασίζεται:

α)  Στη συναπτή παρακολούθηση της ακολουθίας των 48 τετράωρων εκπαιδευτικών εισηγήσεων (16 ανά έτος)
β)
  Στην εκ περιτροπής παρουσίαση ψυχαναλυτικών άρθρων (γραπτή αναφορά) τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (Ψυχαναλυτικά κείμενα).

Σημείωση
αναφορικά με την παρουσίαση των άρθρων. Προάγεται η επεξεργασία τους μέσα από μια συνολική κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου εν είδει «αποστάξεως», συμπεριλαμβανομένης και της διατύπωσης τυχόν αποριών επί των νοημάτων. Είναι ευχής έργον η παρουσίαση να διανθίζεται από προσωπικές προσθήκες την «ιδεοπαραγωγή», κλινικά παραδείγματα του εκάστοτε καταρτιζόμενου-εισηγητή, αντί να αποτελεί μια απλή αναπαραγωγή σε σμίκρυνση, περίληψη ή αντιγραφή των προτάσεων του συγγραφέως.

γ)
  Στην εκπόνηση τελικής θεωρητικής και κλινικής διατριβής κατά το τρίτο έτος, η οποία επίσης αναρτάται.

15. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευομένους τους για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις.

16. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης μιας οποιασδήποτε από τις εκδηλώσεις του Προγράμματος εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

17. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος της πρόθεσης παρακολούθησης μιας οποιασδήποτε από τις εκδηλώσεις του Προγράμματος, το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

18. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των τετράωρων συναντήσεων σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής του Προγράμματος, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους του εκπαιδευτικού έτους εντός και κατά τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει χώρα η διακοπή, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης όλων των μηνιαίων διδάκτρων της λοιπής εκπαιδευτικής περιόδου που έπεται της εξόδου του. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια αποχώρηση του σπουδαστή από το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

1. Το Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ-Ψυχαναλυτική Πράξη» αποσκοπεί:

○ Στην Εισαγωγική Κατάρτιση φοιτητών ή εργαζομένων ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών επί της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής μέσω θεωρητικών αναφορών και κλινικών εργαστηρίων ( συζήτηση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία).
○ Στην Εποπτεία εργαζομένων ειδικών της ψυχικής υγείας και γενικότερα απασχολούμενων ψυχολόγων στο έργο τους.
○ Στον Αναστοχασμό και την Προσωπική Ανάπτυξη (ημερίδες, τριήμερα βιωματικά σεμινάρια).
○ Στην Προετοιμασία Υποψηφίων (ενισχυτική διδασκαλία) για περαιτέρω ψυχαναλυτικές πανεπιστημιακές σπουδές ή κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε.Ι. στην Ψυχολογία.
○ Στην Ενίσχυση επί του Γνωστικού τους Αντικειμένου όσων φοιτούν ήδη σε Ανώτατες Σχολές ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος.
○ Στον Προσανατολισμό των συμμετεχόντων κατά την αναζήτηση ατομικού ψυχαναλυτή.

2. Το Τρίπτυχο Μονοετές Πρόγραμμα αποτελεί αυτόνομη δράση ενός συνολικότερου Προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική*.

*Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν σχετική ενημέρωση

3. Απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

4. Η δωδεκάμηνη εκπαιδευτική εμπειρία περιλαμβάνει τρείς δράσεις:

α) Ομάδα Μελέτης και Σκέψης με θέμα: Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση. Μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00 από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.
β)
Ομάδα Μελέτης και Σκέψης με θέμα: Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία. Μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00 από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.
γ)
Ομαδική Εποπτεία: Δυό Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 15:15 - 17:45, από τον Οκτώβριο ως τον Ιούλιο.

Συνολικά 122 ώρες εκπαιδευτικής-κλινικής εργασίας ταυτόχρονα διαζώσης και διαδικτυακά κατ’επιλογήν (υβριδική συμμετοχή).

5. Η παρακολούθηση των εργασιών εννοείται μόνο συνολικά (σύνολο των συναντήσεων εκάστης περιόδου), και όχι αποσπασματικά ή κατ’επιλογήν θέματος.

6. Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

○ Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
○ Bιογραφικό σημείωμα

7. Το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 9), εντός τεσσάρων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

8. Κόστος


Εκπαιδευτικές Δράσεις


Αριθμός Μηνιαίων Συναντήσεων


Κόστος ανά Μήνα


Ετήσιο Κόστος


Ομάδες Μελέτης και Σκέψης
(18 συναντήσεις)


Δύο


ευρώ 120 (2Χ60)


ευρώ 1.080


Ομαδική Εποπτεία
(20 συναντήσεις)


Δύο


ευρώ 80 (2Χ40)


ευρώ 800

Συνολικό ετήσιο κόστος: ευρώ 1.880

Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται με μηνιαία εξόφληση (ευρώ 200)* κατά την πρώτη συνάντηση εργασίας εκάστου μηνός ή εφάπαξ (ευρώ 1.880).

*Σημείωση: Τον μήνα Ιούλιο το μηνιαίο κόστος εκπίπτει σε ευρώ 80, καθώς δεν λαμβάνουν χώρα οι Ομάδες Μελέτης (λήγουν τον Ιούνιο).

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

Βεβαίωση παρακολούθησης
○ Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
○ Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα.

9. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στο Τρίπτυχο Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους της εναρκτήριου μηνός (ευρώ 200)-ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου (ευρώ 1.880)- το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή έγκριση για παρακολούθηση του υποψήφιου στην εκπαίδευση.

Aρ.Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911. Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

10. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση της εξόφλησης των χαμένων συναντήσεων.

11. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

12. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευομένους για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

13. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης του Τρίπτυχου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

14. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος της πρόθεσης παρακολούθησης, το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

15. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των Ομάδων Μελέτης και της Ομαδικής Εποπτείας σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής των εργασιών τoυς, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους του εκπαιδευτικού έτους εντός και κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται η διακοπή, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης των διδάκτρων της υπόλοιπης εκπαιδευτικής περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια έξοδο του σπουδαστή από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

EΑΡΙΝΟTΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

1. Το Εαρινό Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική αποτελεί αυτόνομη δράση ενός συνολικότερου Εκπαιδευτικού Προγράμματος *.

*Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν σχετική ενημέρωση

2. Απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

3. Περιλαμβάνει την μελέτη των ακρογωνιαίων εννοιών της διεθνούς εξειδικευμένης εργογραφίας και κλινικά εργαστήρια: εποπτεία, παρουσίαση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία ή ψυχανάλυση.

4. Οι εργασίες ( δέκα τετράωρες συναντήσεις) λαμβάνουν χώρα από τον Μάιο έως τον Ιούλιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο εκάστου έτους διαζώσης και διαδικτυακά (υβριδική συμμετοχή).

5. Η παρακολούθηση του Εαρινού Προγράμματος εννοείται μόνο συνολικά (δέκα τετράωρες θεματικές συναντήσεις), και όχι αποσπασματικά κατ’επιλογήν θέματος.

6. Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
Bιογραφικό σημείωμα

7. Το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός τριών ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 11), εντός τεσσάρων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

8. Κόστος:  Έκαστη τετράωρη ομαδική συνάντηση ευρώ 60, σύνολο του Προγράμματος ευρώ 600Εξόφληση ανά τετράωρη συνάντηση ή εφάπαξ.

Στο κόστος περιλαμβάνονται:
○ Βεβαίωση παρακολούθησης.
○ Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
○ Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα.

9. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση εξόφλησης των χαμένων συναντήσεων.

10. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

11. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευομένους για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

12. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στο Εαρινό Πρόγραμμα κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους των δύο αρχικών τετράωρων συναντήσεων (ευρώ 120)-ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των δέκα (ευρώ 600)- το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή έγκριση για παρακολούθηση του υποψήφιου στην εκπαίδευση.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911
Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

13. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης του Προγράμματος εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

14. Σε περίπτωση ακύρωσης της πρόθεσης παρακολούθησης του Προγράμματος εκ μέρους του συμμετέχοντος το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

15. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής των εργασιών, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης των διδάκτρων της υπόλοιπης εκπαιδευτικής περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η συνολική εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια έξοδο του σπουδαστή από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

1. Οι Ομάδες Μελέτης αποτελούν αυτόνομη δράση ενός συνολικότερου Προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική*.

*Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν σχετική ενημέρωση

2. Απευθύνονται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

3. Προτείνονται οι εξής δύο Ομάδες με δυνατότητα συμμετοχής είτε σε αμφότερες ταυτόχρονα, είτε στη μία, κατ’επιλογήν θέματος:

Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία
Μεταβίβαση - Αντιμεταβίβαση

Η κάθε Ομάδα περιλαμβάνει μία τετράωρη μηνιαία συνάντηση, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο εκάστου έτους ταυτόχρονα διαζώσης και διαδικτυακά (υβριδική συμμετοχή).

4. Η παρακολούθηση των εργασιών των Ομάδων Μελέτης εννοείται μόνο συνολικά (σύνολο των 9 συναντήσεων εκάστης περιόδου ανά ομάδα), και όχι αποσπασματικά.

5. Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
Bιογραφικό σημείωμα

6. Το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 11), εντός τεσσάρων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

7. Κόστος:  Έκαστη τετράωρη ομαδική συνάντηση, ευρώ 60 σύνολο 540 ευρώ (ή 1.080 ευρώ αν πρόκειται για δύο Ομάδες). Εξόφληση με μηνιαία τακτοποίηση ανά συνάντηση, ή εφάπαξ.

Σημείωση/Υπενθύμιση: είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή και στις δύο ομάδες μελέτης.

Στο κόστος περιλαμβάνονται:
○ Βεβαίωση παρακολούθησης.
○ Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
○ Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα.

8. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση εξόφλησης των χαμένων συναντήσεων.

9. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

10. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευομένους για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

11. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στις Ομάδες Μελέτης κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους της εναρκτήριας μηνιαίας συνάντησης (ευρώ 60 ή 120 αν πρόκειται για τις δύο ομάδες), ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των εννέα συναντήσεων της περιόδου ανά ομάδα (ευρώ 540 ή 1.080) το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή έγκριση για την παρακολούθηση του υποψήφιου στην εκπαίδευση.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA).
Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

12. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης των Ομάδων Μελέτης εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

13. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος της πρόθεσης παρακολούθησης, το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

14. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των Ομάδων Εργασίας σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής των εργασιών τoυς, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους του εκπαιδευτικού έτους εντός και κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται η διακοπή, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης των μηνιαίων διδάκτρων της υπόλοιπης εκπαιδευτικής περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια έξοδο του σπουδαστή από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1. Η Ομαδική Εποπτεία αποτελεί αυτόνομη δράση ενός συνολικότερου Προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική*.

*Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν σχετική ενημέρωση

2. Απευθύνεται σε ψυχολόγους, σε επαγγελματίες και φοιτητές του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών και ψυχοκοινωνικών σπουδών που ασκούν κλινικό έργο ιδιωτικά, ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια Φορέων Ψυχικής και Σωματικής Υγείας είτε ως εργαζόμενοι είτε ως ασκούμενοι (ή εθελοντές).

3. Οι εργασίες της περιλαμβάνουν δύο συναντήσεις μηνιαίως διάρκειας δυόμιση ωρών εκάστη, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούλιο. Η παρακολούθηση γίνεται ταυτόχρονα διαζώσης και διαδικτυακά (υβριδική συμμετοχή).

4. Η συμμετοχή στην Ομαδική Εποπτεία εννοείται μόνο συνολικά (σύνολο των συναντήσεων εκάστης δεκάμηνης περιόδου), και όχι αποσπασματικά.

5. Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
Bιογραφικό σημείωμα

6. Το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 11), εντός τεσσάρων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

7. Κόστος:  Έκαστη ομαδική συνάντηση ευρώ 40 (σύνολο των δέκα μηνών 800 ευρώ). Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται με μηνιαία προεξόφληση κατά την πρώτη συνάντηση εργασίας εκάστου μηνός ή εφάπαξ.

8. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση εξόφλησης των χαμένων συναντήσεων.

9. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

10. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

11. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στις Ομάδα Εποπτείας κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους τού εναρκτήριου μηνός (ευρώ 80), ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των δέκα μηνών της περιόδου (ευρώ 800). το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή έγκριση για την παρακολούθηση του υποψήφιου στην εκπαίδευση.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA).
Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

12. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης της Ομαδικής Εποπτείας εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

13. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος της πρόθεσης παρακολούθησης, το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

14. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης της Ομαδικής Εποπτείας σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής των εργασιών της, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους του εκπαιδευτικού έτους εντός και κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται η διακοπή, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης των μηνιαίων διδάκτρων της υπόλοιπης εποπτικής περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια έξοδο του σπουδαστή από την Ομαδική Εποπτεία.

 ΙΙ. Σειρά «Ψυχανάλυση για Όλους»

ΓΟΝΕΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

1. H Ομάδα Μελέτης και Σκέψης «Γονεόγραμμα» απευθύνεται σε Γονείς, έχει συνοδευτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη διευκόλυνση του Έργου τους και την Προσωπική Ανάπτυξη.

2. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μοιράζονται μεταξύ τους τις οικογενειακές αβεβαιότητες και ανησυχίες οι οποίες ούτως ή άλλως είναι οικουμενικές, μας αφορούν όλους. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται πρωτίστως στον Γραπτό Αφηγηματικό Λόγο: Κάθε φορά ένας γονιός καταγράφει «επί χάρτου» λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένα αυτό που τον απασχολεί και απευθύνει το Γράμμα του στους υπολοίπους της Ομάδας. Έως την επικείμενη συνάντηση όλοι το έχουν διαβάσει και διεργαστεί – συνειδητά και ασυνείδητα διαμέσου ταυτίσεων και προβολών- έτσι ώστε η εκάστοτε θεματική να συζητιέται εκτενώς εντός της ομήγυρης.

3. Έκαστη συνάντηση είναι τρίωρης διάρκειας. Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούλιο εκάστου έτους (δέκα συναντήσεις-δέκα επιστολές), ταυτόγχρονα διαζώσης και διαδικτυακά (υβριδική συμμετοχή).

4. Η παρακολούθηση της Ομάδας του Γονεογράμματος εννοείται μόνο συνολικά (δέκα συναντήσεις), και όχι αποσπασματικά.

5. Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνάντηση του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16 πλατεία San Diego παραπλεύρως ξεν/δοχειου Divani Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει το βιογραφικό του σημείωμα. Η συνάντηση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

6. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 11), εντός τεσσάρων ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

7. Κόστος: Έκαστη τρίωρη ομαδική συνάντηση ευρώ 50, ετήσιο σύνολο του Προγράμματος ευρώ 500. Εξόφληση ανά τρίωρη συνάντηση ή εφάπαξ.

Στο κόστος περιλαμβάνονται:
○ Βεβαίωση παρακολούθησης
○ Τυχόν γραπτές σημειώσεις
○ Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στο διάλλειμα

8. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Γονεογράμματος, όσο και τα υπόλοιπα μέλη για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

9. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση καταβολής (εξόφλησης) του ποσού των χαμένων συναντήσεων.

10. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

11. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στο Γονεόγραμμα κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους της εναρκτήριας συνάντησης (ευρώ 50), ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των δέκα (ευρώ 500) το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή έγκριση για την παρακολούθηση του υποψήφιου στην Ομάδα.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA).
Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

12. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης της Ομάδας Γονεογράμματος εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

13. Σε περίπτωση ακύρωσης της πρόθεσης παρακολούθησης της Ομάδας εκ μέρους του συμμετέχοντος το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

14. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής των εργασιών, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους της Ομάδας ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης του συνολικού ποσού της υπόλοιπης περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια έξοδο του συμμετέχοντος από την Ομάδα «Γονεόγραμμα».

ΦΙΛΟΜΥΘΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. H Ομάδα Μελέτης και Σκέψης «Φιλομυθία» απευθύνεται σε ενήλικες που αγαπούν το διάβασμα.

2. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται κάθε φορά να επικοινωνούν τις αντιδράσεις, εντυπώσεις και ιδέες που αποκομίζουν από την ανάγνωση ενός κειμένου( ψυχολογικό δοκίμιο, λογοτεχνικό διήγημα, βιογραφία κ.λ.π). Προάγονται η αυτογνωσία και η κάθαρση με την αριστοτελική έννοια (λυτρωτική απελευθέρωση από τα πάθη).

3. Έκαστη συνάντηση είναι τρίωρης διάρκειας. Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούλιο εκάστου έτους (δέκα συναντήσεις- δέκα βιβλία), ταυτόγχρονα διαζώσης και διαδικτυακά (υβριδική συμμετοχή).

4. Η παρακολούθηση της Ομάδας Φιλομυθίας εννοείται μόνο συνολικά (δέκα συναντήσεις), και όχι αποσπασματικά κατ’επιλογήν βιβλίου που συζητείται.

5. Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά - συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») - και ακολουθείται από μια συνάντηση του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16 πλατεία San Diego παραπλεύρως ξεν/δοχειου Divani Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει το βιογραφικό του σημείωμα. Η συνάντηση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

6. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί καλούνται να κατοχυρώσουν τη θέση τους καταθέτοντας το ποσόν της εγγραφής (παράγραφος 11), εντός τριών ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

7. Κόστος: Έκαστη τρίωρη ομαδική συνάντηση ευρώ 50, σύνολο του Προγράμματος ευρώ 500. Εξόφληση ανά τρίωρη συνάντηση ή εφάπαξ.

Στο κόστος περιλαμβάνονται:
○ Βεβαίωση παρακολούθησης
○ Τυχόν γραπτές σημειώσεις
○ Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στο διάλλειμα

8. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τα υπόλοιπα μέλη για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

9. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση καταβολής (εξόφλησης) του ποσού των χαμένων συναντήσεων.

10. Σε περίπτωση απουσίας ή διαδικτυακής παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων συναντήσεων το κόστος τους προεξοφλείται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αρ/ λογσμου 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

11. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στη Φιλομυθία κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους της εναρκτήριας συνάντησης (ευρώ 50), ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των δέκα (ευρώ 500) το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή έγκριση για την παρακολούθηση του υποψήφιου στις εργασίες της Ομάδας.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA).
Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση: Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

12. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης της Ομάδας Φιλομυθίας εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

13. Σε περίπτωση ακύρωσης της πρόθεσης παρακολούθησης της Ομάδας εκ μέρους του συμμετέχοντος το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

14. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής των εργασιών, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η δέσμευση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους της Ομάδας ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης του συνολικού ποσού της υπόλοιπης περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια έξοδο του συμμετέχοντος από την Ομάδα «Φιλομυθία».

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας