Η λειτουργία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη χρονολογείται από το 2003 ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της εμπειρίας μας στην εποπτεία ασκούμενων φοιτητών ψυχολογίας ΑΕΙ (τελειόφοιτων-μεταπτυχιακών) και αποφοίτων ψυχολόγων κατά την πρακτική τους άσκηση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Υπουργείο Οικογένειας).

Απευθύνονται σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

pexels-tima-miroshnichenko-5710956

1. ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Εμπειρία κατάρτισης στην θεωρία και τεχνική της Ψυχαναλυτικής Πράξης διαμέσου της μελέτης κειμένων της διεθνούς εργογραφίας, και κλινικών εργαστηρίων (περιπτώσεις σε ψυχοθεραπεία). Παρέχει διαγνωστικές δεξιότητες, τεχνικές παρέμβασης και εποπτεία στους εργαζόμενους, ενώ προετοιμάζει όσους θέλουν να συνεχίσουν τις Πανεπιστημιακές Σπουδές τους σε Προγράμματα Ψυχαναλυτικών Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Απευθύνονται πρωτίστως σε ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, σε φοιτητές κρατικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, επίσης σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών και γενικότερα των επαγγελμάτων της υγείας.

Δύο Σάββατα μηνιαίως και ώρα 9:30-13:30 από τον Οκτώβριο έως το Μάιο.

Διαβάστε τον Εσωτερικό κανονισμό

2. ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Η δωδεκάμηνη εκπαιδευτική εμπειρία περιλαμβάνει τρείς δράσεις:

1. Ομάδα Μελέτης και Σκέψης με θέμα: Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση. Μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00 από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

2. Ομάδα Μελέτης και Σκέψης με θέμα: Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία. Μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00 από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

3. Ομαδική Εποπτεία: Δύο Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 15:15 – 17:45, από τον Οκτώβριο ως τον Ιούλιο.

Διαβάστε τον Εσωτερικό κανονισμό

pexels-tima-miroshnichenko-5711163
pexels-tima-miroshnichenko-5710972

3. EΑΡΙΝΟ TΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Δέκα τετράωρες συναντήσεις από τον Μάιος έως Ιούλιος και από τον Σεπτέμβριο έως Οκτώβριος εκάστης περιόδου. 
Αποσκοπεούν στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων τόσο στη φροϋδική μεταψυχολογία όσο και στις λοιπές νεοφρουδικές προσεγγίσεις (θεωρία των Σχέσεων Αντικειμένου, Ψυχολογία του Εαυτού κ.λ.π).

Δύο Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 17:00 έως 21:00.

Διαβάστε τον Εσωτερικό κανονισμό

4. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Παρέχουν θεωρητική κατάρτιση και εργαστήρι κλινικής παρουσίασης περιπτώσεων σε θεραπεία. Προτείνονται δύο Oμάδες, με δυνατότητα συμμετοχής είτε σε αμφότερες ταυτόχρονα, είτε στη μία κατ’επιλογήν θέματος:

4.1 Εφηβεία: κανονικότητα και παθολογία

Εξετάζονται πρωτίστως οι ενδοψυχικές διαστάσεις της εφηβείας, τόσο η ψυχοδυναμική-ψυχαναλυτική της παρουσίαση (οργάνωση των παραστάσεων και του συναισθήματος) όσο και η ψυχοπαθολογία.

Μία Παρασκευή μηνιαίως
και ώρα 18:00 έως 22:00 από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

4.2 Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση

H ψυχαναλυτική εργασία λαμβάνει χώρα στον ψυχικό χώρο, έναν τόπο που δεν είναι εξ’αρχής δοσμένος αλλά «χτίζεται» προοδευτικά εντός της τομής των φαινομένων της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης.

Μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00 από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

Διαβάστε τον Εσωτερικό κανονισμό

pexels-alex-green-5699466
a1

5. Ομαδική Εποπτεία Ψυχοθεραπευτών - Ψυχαναλυτική Διάγνωση

Δέκα τετράωρες συναντήσεις από τον Μάιος έως Ιούλιος και από τον Σεπτέμβριο έως Οκτώβριος εκάστης περιόδου. 
Αποσκοπεούν στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων τόσο στη φροϋδική μεταψυχολογία όσο και στις λοιπές νεοφρουδικές προσεγγίσεις (θεωρία των Σχέσεων Αντικειμένου, Ψυχολογία του Εαυτού κ.λ.π).

Δύο Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 17:00 έως 21:00.

Διαβάστε τον Εσωτερικό κανονισμό

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας