Διεύθυνση: Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής
Συνεργάτες : Μέλη «Επέκεινα»