Διεύθυνση: Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτής

Συνεργάτες : Μέλη «Επέκεινα»

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας