Πρόκειται για εξειδικευμένες υπηρεσίες συναισθηματικής φροντίδας και ψυχοθεραπείαςσε θέματα διαχείρισης ψυχοκοινωνικών κρίσεων, σε συμπτώματα ψυχολογικών δυσκολιών, σε θέματα υγείας: κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, περίφοβη προσδοκία, διαταραχές ύπνου και διατροφής, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, σωματόμορφα ενοχλήματα, σωματοποιήσεις, συζυγικά προβλήματα (θέματα σχέσεων), επικοινωνία με τα παιδιά, απώλεια (διαζύγιο, πένθος), κρίση εφηβείας, εργασιακά προβλήματα, κοινωνική περιθωριοποίηση – αποκλεισμός.

Η ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική δεν στοχεύει απλά στην άρση των κλινικών συμπτωμάτων και στην ανακούφιση από την ψυχική οδύνη αλλά, επιπροσθέτως, προάγει τη κοινωνική ένταξη και τη λειτουργικότητα του θεραπευόμενου. O ψυχολόγος κ. Μπακιρτζόγλου Σάββας συνοδεύει το θεραπευόμενο ώστε να βελτιώσει την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό του, ποιότητες απαραίτητες για μιαν αρμονική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σχεδίου της ζωής του. Ο υποστηριζόμενος μαθαίνει να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις, να επικοινωνεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες του, να διακινδυνεύει στη ζωή με ασφάλεια και να διαχειρίζεται τα προβλήματα και τις προκλήσεις με τρόπο αγαστό στην αληθινή του φύση, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλά αισθητή υποχώρηση των συμπτωμάτων του.

Η παροχή υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής λαμβάνει χώρα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά (Ομαδικές Δράσεις για Όλους).

Ο τόπος των συναντήσεων είναι στο γραφείο του ψυχολόγου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτό απαιτείται λόγω γεωγραφικών ή άλλων περιορισμών, οι συνεδρίες μπορούν να γίνονται εξ’αποστάσεως (διαδικτυακά) κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας