Αθανασάκη Σοφία, Ψυχολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά την διάρκεια των σπουδών της ασκήθηκε επί έξι μήνες στο Ψ.Ν.Α Δαφνίου για την έρευνα και εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας. Επιπροσθέτως ανέλαβε, επίσης επί εξάμηνο, την παρακολούθηση ενός τροφίμου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Νοσημάτων των Μελισσίων με συχνότητα δύο συναντήσεων εβδομαδιαίως. Έχει συμμετάσχει σε όλες στις βασικές εκπαιδευτικές εργασίες και σε τριήμερα σεμινάρια του προγράμματος “ΕΠΕΚΕΙΝΑ”-Ψυχαναλυτική Πράξη, επί διαφόρων θεματικών (όπως θεωρίες προσέγγισης τραύματος, ονειρογνωσία , διεργασίες του πένθους και άλλα) τα οποία έχουν συμβάλει σημαντικά στην εμβάθυνση της στην ψυχοδυναμική. Έχει λάβει ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και συμμετέχει σε συγγραφική ομάδα του Προγάμματος “ΕΠΕΚΕΙΝΑ” σχετικά με την προσέγγιση της γυναικείας σεξουαλικότητας μέσα από την λογοτεχνία.

Γαλακτίδου Αναστασία, Msc Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Αναστασία Γαλακτίδου σπούδασε Κοινωνική Λειτουργός στο Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών (νυν Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής), έχει Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Κοινωνικής Λειτουργού (αρ. Αδείας: 2968/22-07-2004) και είναι µέλος του ΣΚΛΕ – Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος µε Α.Μ.5436.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης «Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών. Έχει εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί στη χορήγηση και ερµηνεία σύγχρονων ψυχοµετρικών εργαλείων προσωπικότητας και επαγγελµατικού προσανατολισµού παίδων & ενηλίκων, της Ison Psychometrica.

Είναι πιστοποιηµένη ειδικός ψυχικής υγείας για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του εθισµού παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, του προγράµµατος «Αριάδνη» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Νοσοκοµείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Έχει κλινική εµπειρία στον τοµέα της ψυχικής υγείας σε δηµόσιους φορείς (∆ροµοκαϊτειο Ψ.Ν.Α., Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Λέρου, Πρόγραµµα «Βοήθεια Στο Σπίτι» ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης) συµµετέχοντας στις διεπιστηµονικές οµάδες διάγνωσης και θεραπείας και παρέχοντας συµβουλευτική σε άτοµα – ζευγάρια – οικογένειες. Συγχρόνως, έχει υλοποιήσει εξωτερικές επιστηµονικές συνεργασίες (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στον τοµέα συµβουλευτικής επαγγελµατικού προσανατολισµού, εναρµόνισης επαγγελµατικής & οικογενειακής ζωής, επαγγελµατικής εξουθένωσης και διαχείρισης εργασιακών σχέσεων.

Επί 6 συνεχόµενα έτη εργάστηκε στο Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του ∆ήµου Χαλανδρίου, παρέχοντας συνεδρίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση (ψυχολογική, σωµατική, σεξουαλική, οικονοµική), ενώ παράλληλα, πραγµατοποίησε οµιλίες σε επιστηµονικές ηµερίδες και βιωµατικές δράσεις σε σχολεία µε στόχο την πρόληψη της συντροφικής βίας. Την ίδια περίοδο µετεκπαιδεύτηκε και εξειδικεύτηκε στην πρόληψη και αντιµετώπιση της Συντροφικής και Ενδοοικογενειακής Βίας καθώς και στη Συναισθηµατικά Εστιασµένη Θεραπεία Ζεύγους.

Έχει ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραµµα Ψυχοδυναµικής Ψυχοθεραπείας του Ψ.Ν.Α ∆αφνίου και συνεχίζει την ψυχοθεραπευτική της εκπαίδευση στο ψυχοδυναµικό-ψυχαναλυτικό µοντέλο, ως εκπαιδευόµενο µέλος του Προγράµµατος “Επέκεινα”- Ψυχαναλυτική Πράξη». Επί του παρόντος εργάζεται στον ΟΑΕ∆ Γλυφάδας, στο τµήµα συµβουλευτικής υποστήριξης ανέργων µε στόχο την επανένταξή τους στην εργασία.

Διέτη Έλενα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, MSc.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Έχει μετεκπαιδευτεί στην κλινική ψυχοπαθολογία και την ψυχαναλυτική θεωρία και ψυχοθεραπεία. Συνεχίζει την εκπαίδευσή της στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παρακολουθώντας σεμινάρια και συμμετέχοντας σε ομάδες μελέτης και εποπτείας. Βρίσκεται σε μακρόπνοη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και λαμβάνει ατομική και ομαδική εποπτεία για την κλινική πρακτική της.

Έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτιδα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής – ΕΠΙΨΥ (Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη), η Β’ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» (Μονάδα Εφηβικής Υγείας), και ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ (Κέντρο Ημέρας). Είναι μέλος, σύμβουλος εκπαίδευσης και εισηγήτρια στο Πρόγραμμα «Επέκεινα» – Ψυχαναλυτική Πράξη.

Στην ιδιωτική πρακτική της βλέπει μετέφηβους και ενήλικες σε ατομική ψυχοθεραπεία, οργανώνει ομαδικά βιωματικά εργαστήρια, και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.

Επταήμερος Μιχάλης, Ψυχολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Μιχάλης Επταήμερος είναι Ψυχολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει Μεταπτυχιακούς Τίτλους στην Ψυχολογία της Υγείας (University of Surrey) καθώς και στην Προαγωγή ψυχικής υγείας και Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών (Ιατρική Σχολή Αθηνών), ενώ έχει εκπαιδευτεί και στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στην Ε.Ε.Θ.Σ. και τη παρούσα φάση εκπαιδεύεται στη Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική στο πρόγραμμα «Επέκεινα». Είναι πιστοποιημένος συντονιστής Ομάδων Γονέων σύμφωνα με το εξελικτικό σύστημα της Μαρίας Χουρδάκη, καθώς και με το μοντέλο ‘Good Enough Parenting’ των John & Karen Louis.

Έχει συνεργαστεί με δημόσιους φορείς – Μ.Κ.Ο. όπως: η Ε.ΨΥ.Π.Ε., η Μ.Κ.Ο. ‘Κλίμακα’, το κέντρο συμβουλευτικής ενηλίκων ‘Διάβαση’ και εφήβων ‘Στροφή’ του οργανισμού ΚΕ.Θ.Ε.Α., τα ψυχιατρικά νοσοκομεία ‘Αιγινήτειο’ και ‘Δρομοκαϊτειο’ και με το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου Ρεθύμνης.

Ιδιωτεύει ως ψυχολόγος από το 2013 και έχει εργαστεί για 6 χρόνια ως ψυχολόγος προσφέροντας παράλληλη στήριξη σε παιδιά με μαθησιακές διαταραχές στο Σχολείο Αμερικάνικης Παροικίας Αθηνών. Επίσης, έχει συντονίσει ομάδες γονέων σε σχολεία του Βόρειου Τομέα Αττικής και είναι διδάσκων στο τμήμα Ψυχολογίας προπτυχιακών (διδάσκει το μάθημα Ψυχολογία της Ψυχικής Υγείας) και μεταπτυχιακών σπουδών και επόπτης πτυχιακών εργασιών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών.

Σοφία Κουκουρλή, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακό (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Kingston University/ICBS, το 2003.

Οι μεταπτυχιακές της σπουδές στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία ολοκληρώθηκαν το 2016, στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας/EAP. Κλινική άσκηση, διάρκειας 5 ετών, πραγματοποιήθηκε σε δημόσιες δομές ψυχικής υγείας ενηλίκων και σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Από το 2017 παράλληλα με το ιδιωτικό της γραφείο έχει αναπτύξει συνεργασίες με Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμων, Συλλόγους Γονέων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Συλλόγους και Κέντρα Υποστήριξης Γυναικών, σε Αθήνα και Τήνο.

Βραβεύτηκε από το Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) ως Μέντορας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Implement και από το Education Leaders Awards 2020 για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Ανάπτυξης μέσω Ζωγραφικής (Art as Therapy) «Η Εικόνα του Κόσμου μου».

Είναι συνεργαζόμενο μέλος του Προγράμματος “Επέκεινα”- Ψυχαναλυτική Πράξη, και έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια εικαστικής ψυχοθεραπείας σε συνέδρια και ημερίδες.

Μάλλη Στέλλα – Σύμβουλος ψυχικής υγείας CTRC – Ψυχοθεραπεύτρια MSc

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σπούδασα στο TAKING FLIGHT INTERNATIONAL, θεραπεία τραύματος και μετατραυματικής διαταραχής. Πιστοποιήθηκα απο τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό CCPC GLOBAL ώστε να αξιολογώ και να προσφέρω κατάλληλες παρεμβάσεις για άτομα, ομάδες,οικογένειες και κοινότητες που έχουν ανάγκη να θεραπεύσουν τις σωματικές, συναισθηματικές, ψυχικές και πνευματικές επιπτώσεις των τραυματικών τους εμπειριών. Στο διάστημα των σπουδών μου,ασκήθηκα επί 4ετίας στο Γ.Ν.Π.Π στο τμήμα παιδοψυχιατρικής. Ανέλαβα περιστακά σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια θεραπεία,με παράλληλη εποπτεία και εκπαίδευση από παιδοψυχιατρους επιμελητές της κλινικής.

Έχω ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας του Ψ.Ν.Α ∆αφνίου για άτομα με εθισμούς και εξαρτήσεις.

Έχω μετεκπαιδευτεί στην κλινική ψυχολογία και παιδοψυχιατρική με εξιδεικευμένη πιστοποίηση,απο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες με βάση το γνωσιακό αναλυτικό μοντέλο(CAT) και την σχεσιακή ψυχοθεραπεία/ψυχανάλυση.

Ολοκληρώνω επίσης το 3ο έτος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Εφαρµοσµένη και Θεωρητική Ειδίκευση της Οµαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναµικά της Οµάδος.

Συνεχίζω την εκπαίδευσή μου στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, παρακολουθώντας τον ετήσιο κύκλο μαθημάτων και συμμετέχοντας σε ομάδες μελέτης και εποπτείας στο ΕΠΕΚΕΙΝΑ.

Βρίσκομαι σε μακρόπνοη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ατομική και ομαδική και συμμετέχω σε διαδικτυακό large group,της Αμερικάνικης,Αγγλικής,Ινδικής και ΙΣΟΨ ένωσης, ομαδικών αναλυτών.

Επιστημονικό Μέλος της Διεθνούς Σχεσιακής ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP), της AGPA (American Group Psychotherapy) και του ΚΕ.Μ.Ε(Κέντρο μελέτης εγκλήματος).

Μυριούνης Μάνθος, Ψυχολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σπούδασε τα “Περί την επιστήμην της Ψυχολογίας” στα Πανεπιστήμια του Βελιγραδίου και των Ιωαννίνων.  Ορμώμενος από την αγάπη του για την Ψυχολογία και κατανοώντας τα πάθη των ανθρώπων και την τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης προσεγγίζει με σεβασμό, ενσυναίσθηση κι ευαισθησία τις ζωές των θεραπευμένων του.  Έχει εκπαιδευτεί στην Οικογενειακή Θεραπεία ακολουθώντας την Ομαδικοαναλυτική προσέγγιση στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών καθώς και στο Ψυχόδραμα (κατά J.Moreno) στο Ινστιτούτο Ψυχοδράματος Αθηνών με δασκάλα του την ίδια την μαθήτρια και συνεχίστρια του έργου του, Marcia Karp.

Η Συμβουλευτική και η Προπονητική Ζωής, η Παιδοψυχολογία, η Ηγεσία Μονάδων Υγείας και ΜΚΟ, η Ειδική Αγωγή και δραστηριοποίηση των ΑμεΑ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συμπληρώνουν τις εξειδικεύσεις του σε πλαίσια τυπικής μάθησης.

Με ιδιαίτερη ζέση επιμελήθηκε της δικής του θεραπείας και οι εποπτείες του διεξήχθησαν από τους πλέον έμπειρους θεραπευτές και σε εντατικό βαθμό.

Έχει λάβει μέρος σαν Εισηγητής σε τέσσερα Πανελλήνια Συνέδρια Ψυχολογίας, Παιδοψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής καθώς και σε ένα Παγκόσμιο Συνέδριο Οικογενειακής θεραπείας. Σαν μαθητευόμενος ασκήθηκε στον Ξενώνα “Νέα Αρχή” στα Ιωάννινα με ασθενείς από το ψυχιατρείο Κέρκυρας στα πλαίσια της αποασυλοποίησης τους, στο ΙΚΑ Ιωαννίνων και εθελοντικά πρόσφερε θεραπευτικό κι εκπαιδευτικό έργο σε πολλά προσφυγικά camps.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος, θεραπευτής και εκλεγμένο μέλος του Δ. Σ. του Σοφψυ Ιωαννίνων με καθοριστική συμβολή στην δημιουργία του “ΚΟΙΝΣΕΠ ΘΥΑΜΙΣ” όπου άνθρωποι με ψυχικές δυσκολίες εργάζονται και συμμετέχουν στην πορεία της αυτονομίας και της ανεξαρτητοποίησής τους.

Έχει υπηρετήσει σαν επαγγελματίας Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπευτής στο δημόσιο τομέα για διάστημα δέκα ετών και εδώ και τέσσερα χρόνια διατηρεί δικό του χώρο στα Ιωάννινα και τον τελευταίο χρόνο στην Αθήνα όπου εμπιστεύονται την Ψυχοθεραπευτική του εργασία έφηβοι, ενήλικοι, οικογένειες, ζευγάρια και κάθε άνθρωπος που προσβλέπει στην προσωπική του ανάπτυξη.

Παπαγιάννη Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σπούδασε Ψυχολογία( Bachelor & Msc) στη Μ.Βρετανία (Milton Keynes). Συνέχισε τις σπουδές της στο ΕΚΠΑ για την απόκτηση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων, καθώς και για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εκπαιδεύτηκε στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία καθώς και στον συντονισμό ομάδων. Εκπαιδεύεται στην Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παρακολουθώντας της ομάδες μελέτης και εποπτείας του ΕΠΕΚΕΙΝΑ παράλληλα με την προσωπική της ψυχαναλυτική θεραπεία. ‘Εχει παρακολουθήσει επίσης το ετήσιο σεμινάριο της Ομαδικής Αναλυτικής Θεραπείας από το ΕΔΟΑ. Συνεργάστηκε για 3 έτη με την ΕΠΑΨΥ , συμμετέχοντας στην υλοποίηση ατομικών θεραπευτικών πλάνων ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, στο συντονισμό βιωματικών ασκήσεων με τα άτομα της δομής, καθώς και στην πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα. Είναι μέλος της BPS (British Psychological Society)

Σαμπάλου Παναγιώτα, Ψυχολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο (CAT) και στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση (Relational Psychotherapy/Psychoanalysis). Επιστημονικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP). Μέλος ετήσιων κύκλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επέκεινα –  Ψυχαναλυτική Πράξη.

Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής θεραπείας σε συνεργασία με το Yalom Institute USA, σε συνέδρια της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, σε πανεπιστημιακά συνέδρια και σε εκπαιδευτικά προγράμματα Νοσοκομείων (Σισμανόγλειο, Ευαγγελισμός, Δρομοκαΐτειο).

Από το 2014 ασκεί ατομική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία ενήλικων ως ιδιώτης Ψυχολόγος.

Σκοπετέας Ιωάννης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

O Ιωάννης Σκοπετέας έχει πάρει Μsc in Psychology από το University of East London/ Metropolitan College (2019) και σήμερα παρακολουθεί το τριετές πρόγραμμα Συμβουλευτικής (Ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης) στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο. Έχει συμμετάσχει σε ετήσια και μακροχρόνια σεμινάρια στα: ΕΠΕΚΕΙΝΑ, Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης, Περί ψυχής, Το Έρμα, Kέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής. Εργάζεται ως καθηγητής σκηνοθεσίας και σεναριογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στο βαθμό του αναπληρωτή). Έχει δημοσιεύσει δεκάδες μονογραφίες και άρθρα για τον κινηματογράφο και έχει γράψει και σκηνοθετήσει περισσότερα από 25 ντοκιμαντέρ για Μουσεία και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και δεκάδες επαγγελματικά οπτικοακουστικά έργα (διαφημίσεις, εταιρικά, ταινίες μικρού μήκους). Οι τελευταίες του εργασίες ανιχνεύουν τα κοινά πεδία κινηματογράφου και ψυχοπαθολογίας.

Στυλιαρά Αφροδίτη

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Αφροδίτη Στυλιαρά σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη, στο Πρόγραμμα & Επέκεινα – Ψυχαναλυτική Πράξη" και στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία, Ε.Κ.Π.Α. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα όπως η σχολική ψυχολογία, συμβουλευτική και διαχείριση συγκρούσεων. Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, στο Κέντρο Ημέρας της ΑΜΚΕ Ίασις και επί του παρόντος εργάζεται στο Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές.

Τρικαλιώτη Κασσιανή

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί στην Εκλεκτική Συμβουλευτική, στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και στην Παιγνιοθεραπεία-Θεραπευτικό Παιχνίδι. Είναι μέλος του ΣΕΨ(Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων) και του PTI(Play Therapy International). Επί έξι έτη έχει υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής του Δήμου Χαλανδρίου. Από το 2017 έως σήμερα εργάζεται στο Γραφείο Ψυχικής Υγείας Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας στο Δήμο Χαλανδρίου ως ψυχολόγος, υπάλληλος ΙΔΑΧ. Παράλληλα, διατηρεί ιδιωτικό γραφείο, όπου εργάζεται με ενήλικες, γονείς, εφήβους και παιδιά. Συντονίζει ομάδες γονέων και πραγματοποιεί ομιλίες, σχετικά με ποικίλα θέματα ψυχολογίας. Τέλος, έχει τις υπηρεσίες της στα Κοινωνικά Ιατρεία του Δήμου Χαλανδρίου.

Φουρτούνη Μυρτώ Ψυχολόγος MSc

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία στο University of Groningen στην Ολλανδία. Την παρούσα περίοδο είναι εκπαιδευόμενη στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και βρίσκεται σε μακρόχρονη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και λαμβάνει ομαδική εποπτεία για την κλινική πρακτική της.

Έχει πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση και την εθελοντική της εργασία στην Ψυχιατρική πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ‘Αττικόν’, στη Ψυχιατρική πτέρυγα του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου καθώς και στο Κέντρο Ημέρας της ΕΠΑΨΥ ‘Franco Basaglia’. Την παρούσα περίοδο εργάζεται στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων της Ελευσίνας ως ψυχολόγος , όπου παρακολουθεί συμβουλευτικά ενήλικες και παιδιά.

Επίσης έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων, όπως την μονοετή μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία του Αιγινιτείου Νοσοκομείου.

Χατζής Κωνσταντίνος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Χατζής Κωνσταντίνος γεννήθηκε και διαμένει στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθώς και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση Κινδύνου από το Πανεπιστήμιο του Salford της Αγγλίας.

Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ψυχολογία παρακολουθώντας την ενότητα σπουδών «Introduction to Psychology» του Πανεπιστημίου St. Margaret’s Episcopal School. Έχει πραγματοποιήσει τριετή εκπαίδευση στο πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» – Ψυχαναλυτική Πράξη, με βασικό εισηγητή τον κ. Σάββα Μπακιρτζόγλου. Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές εργασίες και σεμινάρια του προγράμματος ΕΠΕΚΕΙΝΑ, εστιάζοντας σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως θεωρίες προσέγγισης τραύματος, ονειρογνωσία, διεργασίες του πένθους, κ.ά, τα οποία έχουν συμβάλει σημαντικά στην εμβάθυνσή του στην ψυχοδυναμική.

Συνέχισε την εκπαίδευσή του στο ΕΚΠΑ, παρακολουθώντας την ενότητα «Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη» και της Αρχαία Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατέχει τον τίτλο σπουδών «Psychoanalysis Diploma Course» από το Centre of Excellence. Βρίσκεται σε συνεχή ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, ενώ συμμετέχει σε βιωματικές αυτογνωστικές διαδικασίες ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης.

Έχει παρακολουθήσει το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Άβατον”, Ψυχοδυναμική Κλινική της Ψυχοσωματικής Νόσου υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Γαληνός με εισηγητή τον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή Σάββα Σαββόπουλο (ο κος Σαββόπουλος είναι διδάσκων αναλυτής της Ελληνικής ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μέλος της Διεθνούς ψυχαναλυτικής Ένωσης και διδάσκων ψυχαναλυτής στο Ψυχοσωματικό Ινστιτούτο των Παρισίων- P. Marty).

Παράλληλα, παρακολουθεί θεραπευόμενους και συμμετέχει σε ομάδες μελέτης, λαμβάνοντας ατομική και ομαδική εποπτεία για την κλινική πρακτική του.

Συνεργάζεται με το δίκτυο Συν-ύπαρξη από τις αρχές του 2019. Η Συν-ύπαρξη είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης και ψυχολογικής υποστήριξης όπου συμμετέχουν λειτουργοί ψυχικής υγείας. Στόχος του δικτύου είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και η αντιμετώπιση των συναισθημάτων φόβου και αδυναμίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (https://syn-yparxi.gr/).

Στην ιδιωτική πρακτική του βλέπει έφηβους, μετέφηβους και ενήλικες σε ατομική ψυχοθεραπεία και προσφέρει συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας μέσω τηλεφώνου και skype σε άτομα που ζουν εκτός Αθηνών