Αρθρογραφία - Εισηγήσεις

 • Φιλομυθία (Ομάδα Ανάγνωσης) 

   ◦ Βunuel Luis (2015). H τελευταία πνοή - Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Σχόλιο Άννα Λουίζα Κρέμου, ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

 • Το Ψυχικό Τραύμα

   ◦ Η επιστροφή του χαμένου τραύματος: η μεταψυχολογία της επανάληψης του τραυματικού. - Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Γενικότερη  Ψυχαναλυτική  Θεματογραφία

   ◦ Ανάλυση της φοβίας ενός πεντάχρονου αγοριού. Ελεύθερη απόδοση του Freud S. (1909). Analysis of a phobia in a five-year-old boy.The Standard Edition of the Complete Psychological Works. Volume X. p.p. 2-149. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Mιχάλης Επταήμερος ψυχολόγος
   ◦ Εργαζόμενοι με τα όρια. Ελεύθερη απόδοση από το ομώνυμο άρθρο: “Βοrderline States and Hysteria: Metapsychological Approaches and Impications for Technique. Working with borders. Α.Ποταμιάνου (1997). Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ H αλλεργική σχέση. Ελεύθερη απόδοση από το ομώνυμο έργο του P.Marty (1958). Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Οι νοηματοδοτήσεις της αμοιβής στην ψυχαναλυτική πράξη. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    Η Εξόριστη Γλώσσα. Ελεύθερη απόδοση από το άρθρο της Jacqueline Amati Mehler (1995). The Exiled Language. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Αναστασία Γαλακτίδου
   ◦ Η σεξουαλικότητα σε κρίση: η άρνηση της θηλύτητας. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Το φετιχιστικό αντικείμενο. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Η άσκηση  της  ψυχαναλυτικής  ψυχοθεραπείας  στο  ίδρυμα - Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Eλεύθερη Απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Μερικές ψυχαναλυτικές έννοιες με αφορμή το κείμενο του S.Freud - Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Eλεύθερη Απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
 
  ◦ Το ψυχαναλυτικό λεξιλόγιο του ιδρυματισμού -  Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Eλεύθερη Απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

   ◦ Τα ένστικτα και οι αντιξοότητες τους ελεύθερη απόδοση του Freud S. (1915). "Instincts and their Vicissitudes". The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. 14, p.p. 109-140. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Γεωργιάδης Δημήτρης (PhD) Ψυχολόγος - Ψυχοπαιδαγωγός
   ◦ Περί Ψυχοθεραπείας Ελεύθερη απόδοση του Freud S. (1905). “On Psychotherapy, The Standard Edition of the Complete Psychological Works” Vol.7, p.p. 255-268. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Τσώνη Ρωξάνη Ψυχολόγος
   ◦ Η πρωταρχική σκηνή και το διεστραμμένο σενάριο Ελεύθερη απόδοση του κειμένου της Joyce McDougall: The Primal Scene and the Perverse Scenario. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Τσώνη Ρωξάνη Ψυχολόγος

 • Ομάδα Μελέτης "Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία"

   ◦ Σπουδή επί του κειμένου του S.Freud (1905): Three essays on sexuality. The transformations on puberty. S.E. Vol. 7, p.p. 207-243. - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Eλεύθερη Απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Η οργάνωση της ενορμητικότητας στην προεφηβεία. P.Blos (1958). Η οργάνωση της ενορμητικότητας στην προεφηβεία. P.Blos (1958). Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Η λανθάνουσα περίοδος. S.Kaplan (1957). Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Για την εφηβεία Άννα Φρόιντ. Anna Freud (1958): Adolescence. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Ελεύθερη Απόδοση: Χρυσούλα Χαχάμη Εκπαιδευτικός - Ψυχολόγος
   ◦ Η Μέδουσα ως μία μορφή αρχαϊκής μητέρας και ως σύμβολο του τραυματικού. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Βιλλιώτης Φίλιππος, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής

 • Η ασθένεια του κορονοϊού

   ◦ Ο μεταμοντέρνος άνθρωπος και η ασθένεια του κορονοϊού - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη – Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Εισαγωγή παραμέτρων στην ψυχανάλυση και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία εν όψει covid-19Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική ΠράξηΣάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ο πατέρας και η πατρική λειτουργία

   ◦ Το οιδιπόδειο σύμπλεγμα: πατρική λειτουργία και ψύχωση - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη- Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η μυθολογία από ψυχαναλυτικής πλευράς

    "Η φωτιά και οι σημειολογικές προεκτάσεις της: ο «Προμηθέας Δεσμώτης»" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ "Η Ψυχανάλυση για τη φωτιά" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Περί της μελαγχολίας

   ◦ Η νοσταλγία ίδιον της μελαγχολίας. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής   ◦ "Ο Αριστοτέλης για τη μελαγχολία" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ονειρόδραμα - Ονειρογνωσία

   ◦ "Σκέψεις επί της εργασίας του ονείρου" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Περί της ψυχαναλυτικής διαδικασίας

    ◦ "Ψυχανάλυση: H αποκάλυψη της αθέατης πλευράς σου" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η Ψυχανάλυση για τον Κινηματογράφο

    ◦ "Ο Freud και ο κινηματογράφος" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • To φαινόμενο της αγιοποίησης

    ◦ "Οι "καταραμένοι" και η μεταστροφή" - Πρόγραμμα ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Παθολογία του Ναρκισσισμού

   ◦ Οι αυτόφιλες Σχέσεις -Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής    ◦ Θεραπευτικές συνέπειες της διάγνωσης του Ναρκισσισμού - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη - Παναγιώτα Σαμπάλου

 • Προμηθέας Δεσμώτης: ο αγαθοεργός ήρωας

   ◦ Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου: επίκαιρος όσο ποτέ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Προμηθέας Δεσμώτης: μια ψυχαναλυτική ματιά – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη – Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Οι δυσλειτουργίες των Δημοσίων Οργανισμών

   ◦ Οι ανήκεστες αρρώστιες του Δημοσίου - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Aνδρική Σεξουαλικότητα

   ◦ "Περί της πρόωρης εκσπερματώσεως" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΕΠΕΚΕΙΝΑ" - Σάββας Μπακιρτζόγλου - ψυχολόγος - ψυχαναλυτής

 • Περί της εργασίας του πένθους

   ◦ "Βλέπω τα δάκρυά σου" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΕΠΕΚΕΙΝΑ" - Σάββας Μπακιρτζόγλου - ψυχολόγος - ψυχαναλυτής

 • Eλένη του Ευριπίδη

   ◦ Η αλληγορία της επιθυμίας μας - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΕΠΕΚΕΙΝΑ" - Σάββας Μπακιρτζόγλου - ψυχολόγος - ψυχαναλυτής

 • Άγχος ευνουχισμού

   ◦ Το άγχος ευνουχισμού γένους θηλυκού - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΕΠΕΚΕΙΝΑ" - Κατερίνα Τζαβάρα - Ψυχολόγος

 • Γυναικεία ομοφυλοφιλία

   ◦ Το ομοφυλοφιλικό δίλημμα: Μια μελέτη της γυναικείας σεξουαλικότητας - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΕΠΕΚΕΙΝΑ" - Αφροδίτη Στυλιαρά - Ψυχολόγος 

 • Ο Μαύρος Κύκνος

   ◦ Σχόλιο επί της ομώνυμης ταινίας (Black Swan) του Darren Aronofsky, 2010(Πολυχώρος «Κιβωτός» 1η Απριλίου 2017. Οργάνωση - συντονισμός Μ.Palavura-Palavurova, ψυχολόγος) - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η Κακοποίηση των γυναικών

   ◦ «Η Ηλέκτρα ενός σύγχρονου συγγραφέα» με αφορμή το θεατρικό έργο του Λ.Τσιριγκούλη «ΗΛΕΚΤΡΑ» (Σπίτι του Ηθοποιού, 24/2 και 3/3/2017) - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
 
   «Το διλληματικό αδιέξοδο μιας εκδιδόμενης» με αφορμή το θεατρικό έργο του Λ.Τσιριγκούλη «ΜΑΜΟΥΝΙ» (Σπίτι του Ηθοποιού, 24/2 και 3/3/2017) - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Oμάδα Μελέτης "Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση"

   ◦ Αντιμεταβίβαση. Κernberg O. (1976). Ελεύθερη απόδοση του Countertransference p.49-65 στο Borderline Conditions and Pathological Narcissism New York Jason Aronson. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη Χελέντια Παρασκευοπούλου Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
   ◦ Σύγχυση γλωσσών ανάμεσα στους ενήλικες και το παιδί. Η γλώσσα της τρυφερότητας και του πάθους. Sandor Ferenczi (1932).Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Αναστασία Γαλακτίδου Ψυχιατρική Κοινωνική Λειτουργός - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
   ◦ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ S.FREUD & M.KLEIN Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη.Ελεύθερη Απόδοση επί του άρθρου: «The origins of transference (1952) στο  The selected  Melanie Klein (1987) της Juliet Mitchell» Μελέτη - Συγγραφή: Αναστασία Γαλακτίδου
   ◦ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Freud S. (1912). The dynamics of transference. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Παρατηρήσεις επί της ερωτικής μεταβίβασης».Freud S. (1912). Observations on transference love. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη .Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Η ερωτική μεταβίβαση στον άνδρα αναλυόμενο. On transference love in the male: a special case. Chasseguet-Smirgel (1988). Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη .Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
   ◦ Σπουδή επί του Συλλογικού εγχειριδίου Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση(2001), επιμέλεια Βεργοπούλου Θ. Χατζηνικολή, Αθήνα - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Eλεύθερη Απόδοση-Προσθήκες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

   ◦ Η Νεύρωση Μεταβίβασης -Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη- Ελεύθερη απόδοση- σπουδή Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής                    ◦ Μεταβιβαστικά και αντιμεταβιβαστικά φαινόμενα σε ψυχοθεραπείες με ασθενείς με καρκίνο - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Βασίλης Γιαννακίδης, απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ.
   ◦ WINNICOTT D.W. της Ε.Αθανασιάδου στο Συλλογικό εγχειρίδιο Μεταβίβαση Αντιμεταβίβαση (2001) - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη- Ελεύθερη απόδοση- σπουδή Σαμπίνα Τσαμπικάκη, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
   ◦ Freud (1912) The Dynamics of Transference - H δυναμική της μεταβίβασης - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη - Ελεύθερη απόδοση- σπουδή Χρυσούλα Χαχάμη, απόφοιτος Ψυχολογίας - Εκπαιδευτικός
   ◦ Η Εργασιακή Συμμαχία - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη – Ελεύθερη απόδοση- σπουδή Χρυσούλα Χαχάμη, απόφοιτος Ψυχολογίας – Εκπαιδευτικός
   ◦ Tα νοήματα και οι χρήσεις της αντιμεταβίβασης – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη – Ελεύθερη απόδοση- σπουδή Χρυσούλα Χαχάμη, απόφοιτος Ψυχολογίας – Εκπαιδευτικός
   ◦ Ιδέες πάνω στη μεταβίβαση- αντιμεταβίβαση – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη – Χαρμπή Φωτεινή, Ταλούμη Νάνσυ, Σκοπετέας Γιάννης

 • Η λειτουργία του αναλυτή

    "Η λειτουργία του αναλυτή" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Έλενα Διέτη, Φιλόλογος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

 • Ψυχανάλυση και παράνοια

 
   "Ψυχαναλυτικές παρατηρήσεις επί μιας αυτοβιογραφικής περιπτώσεως παρανοϊκής παραφροσύνης - Ο πρόεδρος Σρέμπερ" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Φωτεινή Χαρμπή, Σύμβουλος Ψυχικής Υγειας.

 • Η Ψυχοσωματική Σχολή των Παρισίων για την αλλεργία

 
   "Η αλλεργική αντικειμενοτρόπος σχέση" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος.

 • Περί της μανίας

 
   "Η Μανία: Από τους Ιπποκράτη και Αριστοτέλη έως την φροϋδική μεταψυχολογία" - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Ψυχανάλυση και Κινηματογράφος

 
   H Ψυχανάλυση πάει κινηματογράφο«Φθινοπωρινή Σονάτα» 1978, Ιngmar Bergman (24 έως 26 Ioυνίου 2016) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Η εξελικτική διαδρομή του παιδιού από τη Φιλοξενία στην Οικογένεια: Πρόληψη, παρέμβαση και αντιμετώπιση των ψυχικών παθογενειών του παιδιού

 
   To ιδρυματικό παιδί και η ανάδοχη οικογένεια: η προοπτική μιας εύθραυστης συνάντησης (18/5/2016) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ :Οι oμοιώσεις  με τους γονείς μας και τους άλλους

   ◦ "Μια επίπονη εξελικτική  διαδρομή  προς την αυτονόμηση . Κανονικότητα και παθολογία" (8 έως 10/4/2016) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Το φυσιολογικό και παθολογικό πένθος

   ◦ "Βλέπω τα δάκρυά σου:  θλίβομαι, μπορώ να ζήσω" (29 έως 31/1/2016) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ψυχανάλυση και Κινηματογράφος 

   ◦ H Ψυχανάλυση πάει κινηματογράφο: «Ένας χωρισμός» 2011, Asghar Farahdi (13 έως 15 Νοεμβρίου 2015) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ο ενορμητικός άξονας της επιθετικότητας περί της ενορμήσεως του θανάτου

   ◦ «Η ψυχαναλυτική σκέψη επί της «ανατομίας» του διαπράττειν (εγκληματικότητα/παραβατικότητα)» (22 έως 24/5/2015) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ονειρογνωσία-Ονειρόδραμα

   ◦ «Το όνειρο της νυκτός ως ο αδιαφιλονίκητος «φύλακας του ύπνου» (27 έως 29/3/2015) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ο μεταμοντέρνος άνθρωπος και η ψυχοσωματική παρακμή

   ◦ "Σωματόμορφα ενοχλήματα και ψυχοσωματικές νόσοι: Το κορμί είναι ομιλόν, το βουβό σώμα αρρωσταίνει" (31/1 έως 1/2/2015) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
 • Ψυχανάλυση και Κινηματογράφος

    H Ψυχανάλυση πάει κινηματογράφο: «Η ωραία της ημέρας» ,1967, Luis Bunuel (31/10 έως 2/11/2014) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η απώλεια του αντικειμένου

    «Η απώλεια του αντικειμένου» (17-19/01/2014) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Αντικειμενοτρόπες σχέσεις

    «Αντικειμενοτρόπες σχέσεις: Από την αγάπη του εαυτού (ναρκισσισμός) στην αγάπη των άλλων. Η περιπέτεια μιας εξελικτικής διαδρομής» (1-3/11/2013) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Kρανιοεγκεφαλικές

    Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Ιούνιος 2013) – Κωνσταντίνα Παπαηλία, τελειόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ασκούμενη στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α 2012-13

 • Ονειρογνωσία

    Η Νευροψυχολογία του Ονείρου (12-14/5/2013) – Γεωργία Κωνσταντινίδου, ψυχολόγος-ειδικευόμενη νευροψυχολόγος    Ονειρογνωσία (12-14/5/2013) – Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Πρωτοποριακή έρευνα για τη θεραπευτική επαφή μέσω σκύλων

    ◦ Δελτίο τύπου (1/10/2012) - Xριστίνα Οικονόμου, πρόεδρος προγραμμάτων SAPT Hellas, Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής   ◦ Tα Νέα οn line «Εναλλακτική θεραπεία με τετράποδους «εκπαιδευτές»(22/102012)- Μάνος Χαραλαμπάκης

 • Μητρόπολις

    ◦ Μητρόπολις: Μια αλληγορία πάντα επίκερη (25/5/2012) - Δρ. Μαρία Διαλλινά, ψυχίατρος-ψυχοθεραπεύτρια. Διευθύντρια Ψυχιατρικού τμήματος Ενηλίκων ΠΓΝΑ Γεννηματάς 

 • Τα προβλήματα στις επαγγελματικές και διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού και η επιρροή τους στους καταρτιζόμενους νέους σε χώρους ΑΜΕΑ

    ◦ Τα φαινόμενα της αρνητικοποίησης της ζωής στα Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων: η αλληλεπίδραση των περιθαλπομένων με τους εργαζόμενους(29/3/2012) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ήλιος: το μεσήλικο αστέρι του πλανητικού μας συστήματος

    ◦ Ήλιος, το δικό μας αστέρι (24/3/2012) - Δρ. Ελένη Δάρα, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών

 • Η ψυχανάλυση πάει κινηματογράφο

 
   ◦ Η συνάντηση της ψυχανάλυσης με τον κινηματογράφο (13/9/2017) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    ◦ Προοίμιο για την ταινία «Φθινοπωρινή Σονάτα» του Ιngmar Bergman (17/3/2012) - Kατερίνα Σταύρακα (απόφοιτος), Έλενα Χρηστίδη (τελειόφοιτος) του τομέα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
    ◦ Μια ψυχαναλυτική ματιά πάνω στην ταινία «Φθινοπωρινή Σονάτα» του Ingmar Bergman (17/3/2012) - Ομάδα εκπαιδευομένων «Επέκεινα» (Ε. Οικονόμου, Μ.Πρωτοψάλτη, Κ. Σταύρακα, Μ. Φελουτζή, Ε. Χρηστίδη). Εποπτεία:Σ Μπακιρτζόγλου

 • Ψυχανάλυση και Διαφωτισμός

    Ψυχανάλυση και Διαλεκτική του Διαφωτισμού (18 και 25/11/2011) - Θεόδωρος Γεωργίου, φιλόσοφος

 • Ο «καλός» εαυτός μας

 
   Αναδείξτε τον καλύτερο εαυτόν σας(Αύγουστος 2011) - Έρικα Βαραγγούλη δημοσιογράφος, Σ.Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Δημήτρης Μυταράς

 
   Είδωλα στον καθρέπτη(3/6/2011) - Γιάννης Βαμβακάς, σκηνοθέτης

 • Ψυχοσωματική

 
   Η αλληλοεπιρροή ψυχής και σώματος. Το παράδειγμα των αυτοάνοσων νοσημάτων(31/5/2011) - Σάββας Μπακιρτζόγλου,ψυχολόγος-ψυχαναλυτής    To σώμα σε κρίση. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Τέχνη και Παραφροσύνη

 
   Δημιουργικότητα και παραφροσύνη. Μια αμφίδρομα ταραχώδης σχέση(14/5/2011) - Dr.Med Μ. Διαλλινά ψυχίατρος-ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια. Διευθύντρια του ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων ΠΓΝΑ Γεννηματάς

 • Ηλέκτρα

 
   Στιγμιότυπα από τις επανεγγραφές ενός μύθου: η ψυχοσεξουαλική εξέλιξη της Ηλέκτρας μέσα από τις λογοτεχνικές επαυξήσεις(9/4/2011) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Isamu Noguchi

    ◦ Ο γλυπτικός χώρος του Noguchi: ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση (29/12/2010) -Δημήτρης Κωστελέτος, αρχιτέκτων 

 • Απώλεια

    ◦ Η οικουμενικότητα των βιωμάτων απώλειας στη ζωή μας και η διαχείρησή τους: το φυσιολογικό-παθολογικό πένθος(7/3/2010) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Μήδεια

    ◦ Στιγμιότυπα από τις επανεγγραφές ενός μύθου: τα ποκίλα προσωπεία της Μήδειας τότε και τώρα(11/12/2010) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Δραστηριότητες του Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α

    ◦ Παρουσίαση των σκέψεων του περιθαλπομένου Δ.Φ. με ερέθισμα έναν πίνακα του Ν. Εγγονόπουλου (25/9/2009) - Δήμητρα Ποταμιάνου, ψυχολόγος
    ◦ Η θεσμοθετημένη συνεργασία της ψυχολογικής υπηρεσίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας με τους τομείς ψυχολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής: η εξέλιξη μιας γόνιμης δυναμικής διάδρασης (29/5/2009) - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    ◦ Τα Βασικά Κλινικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού των Ιδρυματικών Περιθαλπομένων: οι Διαταραχές Προσωπικότητας- Συμπεριφοράς(29/5/2009) - Κατερίνα Τσαμπανάκη, ψυχολόγος, ειδικευόμενη κλινική ψυχολόγος
    ◦ H συνάντηση με τον Θεραπευόμενο: συνάρθρωση με τον κοινωνικό δεσμό (29/5/2009) - Κατερίνα Μαλίχιν, ψυχολόγος, ειδικευόμενη κλινική ψυχολόγος

 • Διαταραχές πρόσληψης της τροφής

 
   ◦ Πέντε συνοπτικές πραγματείες σχετικά με τις διαταραχές πρόσληψης της τροφής. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση: η ατομική μας θρησκευτικότητα

    Η σχέση της ιδεοψυχαναγκαστικής νεύρωσης με την έννοια του χρόνου και τη θρησκεία. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • H έννοια του ναρκισσισμού

 
   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ - Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Ρωξάνη Τσώνη ψυχολόγος    Το στάδιο του καθρέπτη. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    O ναρκισσισμός ως εξελικτικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    "Ναρκισσισμός: όταν η αγάπη στρέφεται επί εαυτού". Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    "Περί του γυναικείου ναρκισσισμού: εκείνες  που δεν ξέρουν  ν’αγγίξουν μια καρδιά χωρίς να την τσαλακώσουν". Βασισμένο στο  άρθρο S. Freud. “On narcissism: an introduction” (1914-1916) - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής
    "Εισαγωγή στον ναρκισσισμό". Περιληπτική σύνοψη του κεφαλαίου «Εισαγωγή στο ναρκισσισμό» του φροϋδικού έργου "Ναρκισσισμός, Μαζοχισμός, Φετιχισμός" (εκδ. Επίκουρος) - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Γιαννακίδης Βασίλειος  Φοιτητής Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Περί του φαινομένου του ιδρυματισμού

 
   "Το ψυχαναλυτικό λεξιλόγιο του ιδρυματισμού" Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • «Ο Μωϋσής και ο Μονοθεϊσμός»

 
   Bιογραφία του S.Freud- Μωυσής και Μονοθεισμός.  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Βασίλης Γιαννακίδης, τελειόφοιτος ψυχολόγος, Δημητρίου Γεωργία, ψυχολόγος

 • Άγχος κατάρρευσης

    ◦ Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης» . Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Οι προκαταρτικές συνεδρίες  

   
◦ Οι προκαταρτικες συνεδριες στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεια: μερικές σκέψεις . Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Κοινωνικοποιημένο όριο και Αντικοινωνικό περιθώριο. Περί της ψυχοσεξουαλικής εξελίξεως.  

   
◦ Ψυχοσεξουαλική εξέλιξη. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Βασίλης Γιαννακίδης, τελειόφοιτος ψυχολόγος

 • Η έννοια του  αρνητικού  

   
◦ Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος - Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος

 • Το σύνδρομο της νεκρής μητέρας  Andre Green (1980-83)

    ◦ Η νεκρή μαμά (‘La mere morte’) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Κατερίνα Τζαβάρα, ψυχολόγος

 • Περί του κειμένου « Από την ιστορία μιας παιδικής νεύρωσης» , Freud, 1918

    Από την ιστορία μιας παιδικής νεύρωσης (Ο Άνθρωπος των Λύκων). Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη. Ελεύθερη απόδοση-Προσθήκες:
Επταήμερος Μιχάλης, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής 

    Sergei Konstantinovitch Pankejeff - Ποιος ήταν ο άνθρωπος με τους λύκους. Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη, Αναστασία Γαλακτίδου 

    Τέσσερις θεματικές από το κείμενο του Freud (1918), "From the history of an infantile neurosis" - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Περί του εφηβικού τραύματος

    To προεφηβικό τραύμα στα κορίτσια (“Τhe prepuberty trauma in girls”), της Phyllis Greenacre - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ο "Προμηθέας Δεσμώτης" του Αισχύλου

    Η φωτιά και οι σημειολογικές προεκτάσεις της: ο «Προμηθέας Δεσμώτης» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ο Dostoevsky και η πατροκτονία

    Ο Dostoevsky η πατροκτονία και οι κρίσεις επιληψίας - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Ο Freud και ο κινηματογράφος

    Η συνάντηση του Freud με τον κινηματογράφοΣάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Περί των διαταραχών συμπεριφοράς

    ◦ Στοιχειώδεις σημειώσεις επιίτων διαταραχών συμπεριφοράς - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η μεταψυχολογία της μελαγχολίας

    ◦ Το παθολογικό πένθος - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η ιδιοπαθής νευροδερματίτιδα του Νίκου Καζαντζάκη

    ◦ Το ψυχοσωματικό σύνδρομο των ασκητών: μια ψυχαναλυτική ματιά στο  παραμορφωτικό οίδημα του Νίκου ΚαζαντζάκηΣάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Οι ψυχώσεις

    ◦ Στοιχειώδεις σημειώσεις επί των ψυχώσεων - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η θεωρία των νευρώσεων

    ◦ Οι νευρώσεις μας: απο την θεωρία στην κλινική πράξη - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Νεκρή μάνα νεκρό παιδί

    ◦ Το σύμπλεγμα της νεκρής μαμάς: το νεκρό παιδί - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • H παιδοφόνος Μήδεια

    Η παιδοφόνος Μήδεια τότε και τώρα - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Η ψυχανάλυση στο ίδρυμα

 
   Η άσκηση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στο ίδρυμα - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Περί της τεχνικής της ψυχανάλυση

 
   Aπόδοση του σχετικού κειμένου του Freud. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σοφία Αθανασάκη, ψυχολόγος

 • Η αποπροσωποίηση

 
   Περί της αποπροσωποποιήσεως. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος–ψυχαναλυτής

 • Η μεταστροφή

 
   Η εμπειρία της μεταστροφής: το παράδειγμα του Στέργιου, περιθαλπομένου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής-Παράρτημα ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος–ψυχαναλυτής

 • Ο ενορμητικός άξων της επιθετικότητας

 
   Ο ενορμητικός άξων της επιθετικότητας: περί της ενορμήσεως του θανάτου. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος–ψυχαναλυτής

 • Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία

    ◦ Περί της σχέσης της ψυχανάλυσης με τη λογοτεχνία. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» -Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος–ψυχαναλυτής

 • Ιδιοφυία και μελαγχολία

    ◦ Aπόδοση του ομώνυμου κειμένου του Αριστοτέλη. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος–ψυχαναλυτής

 • Ντόρα, η ανάλυση μιας υστερίας (S.Freud)

    ◦ Aπόδοση του ομώνυμου κειμένου του Freud. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» - Σοφία Αθανασάκη, ψυχολόγος 

 • Ιδρυματισμός και η «πανούκλα» του Albert Camus

    ◦ Η πανούκλα του Αλμπέρ Καμύ και το φαινόμενο του Ιδρυματισμού. Πρακτική άσκηση ψυχολόγων στο Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α - Έφη Μήτση, τελειόφοιτος ψυχολόγος του Παντείου Πανεπιστημίου

 • Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας (S.Freud)

    ◦ Aπόδοση του ομώνυμου κειμένου του Freud. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»- Σοφία Αθανασάκη, ψυχολόγος 

 • Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις

    ◦ Ο κόσμος των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Η λειτουργία τους ως αστείρευτη πηγή ζωής, η παθολογία τους ως βασανιστικό αδιέξοδο. Σειρά βιωματικών διαλέξεων ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Χρηστική Σκέψη και Σωματοποίηση

    Χρηστική σκέψη και σωματοποίηση - Σειρά Βιωματικών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων «ΕΠΕΚΕΙΝΑ». Απόσπασμα από τις σημειώσεις του βιωματικού σεμιναρίου με θέμα «Σωματοποίηση-Ψυχοσωματικές Νόσοι» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Γυναικεία Ψυχοσεξουαλική Εξέλιξη

    Το αίνιγμα της απόρριψης του γυναικείου - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη- Ελεύθερη απόδοση- Σπουδή Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 
    Βασικά στοιχεία της γυναικείας ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης - Απόσπασμα σημειώσεων προς τους ασκούμενους φοιτητές ΑΕΙ και απόφοιτους ψυχολόγους κατά την πρακτική τους άσκηση στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας - Σάββας Μπακιρτζόγλου, Ψυχολόγος Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α, Ψυχαναλυτής 
    Εργασία πάνω στο Άρθρο των Deanna Holtzman and Nancy Kulish (1996). “Nevermore: The Hymen And The Loss Of Virginity” «Ποτέ Ξανά: Ο Παρθενικός Υμένας και η Απώλεια της Παρθενίας» – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Ψυχαναλυτική Πράξη - Αναστασία Γαλακτίδου 

 • Μυθολογία και Ψυχανάλυση

    ◦ Ψυχαναλυτικές απόψεις σχετικά με τη γραφή και το περιεχόμενο των μύθων [Σημειώσεις από το βιωματικό σεμινάριο «Μυθολογία και Ψυχανάλυση». Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»] - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Δον Ζουάν  

   
◦ Δον Ζουάν: μια ψυχαναλυτική ματιά στο αριστουργηματικό μελόδραμα του Mozart. [Σημειώσεις από το ομότιτλο βιωματικό σεμινάριο. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»] - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

 • Αφροδίτη  

   
◦ Αφροδίτη για πάντα: η ψυχανάλυση για το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου [Aπόσπασμα από τις σημειώσεις του βιωματικού σεμιναρίου «Τέχνη και Ψυχανάλυση». Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ».] - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 

 • Ονειρογνωσία

   ◦ Το Όνειρο ως η γνησιότερη «οδός» κατανόησης του εαυτού μας: Η ψυχο- θεραπευτική λειτουργία των συμβολικών ονείρων και η διαφοροποίησή τους από τους εφιάλτες. Σειρά Βιωματικών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων «ΕΠΕΚΕΙΝΑ». Απόσπασμα από τις σημειώσεις του βιωματικού σεμιναρίου με θέμα « Το Όνειρο» - Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 


Διδασκαλία στα Α.Ε.Ι.

UOA1

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας.

Σκοπός του Π. Μ. Σ. Κλινικής Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών-ειδικών σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας, δηλαδή, σε μεθόδους πρόληψης και αξιολόγησης-διάγνωσης με ψυχοτεχνικά μέσα, καθώς και σε μεθόδους παρέμβασης και αποκατάστασης σε άτομα, οικογένειες και ομάδες που παρουσιάζουν ψυχικές δυσλειτουργίες και διαταραχές.


● «Προγράμματα Πρόληψης» Διδάσκων Σ.Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής. Χειμερινό εξάμηνο 2012-13 έως σήμερα. 


Σημειώσεις προς τους δευτεροετείς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής ψυχολογίας.


4)
«Μήδεια» του Ευριπίδη (μετάφραση Στ.Πασχάλη, θέατρο Αττικού Άλσους 1/9/2010) σε πρωτότυπη σκηνοθεσία Λ. Τσιριγκούλη. Στους ρόλους της Μήδειας η ηθοποιός Πόλυ Σαΐτη και η χορεύτρια Μαριάννα Τσαγκαράκη.

 

5) «Ο Ρασκόλνικωφ του Ντοστογιέφσκι : η ψυχο-διαδρομή ενός εγκλήματος» - Αφήγηση: Μαρία Δρακοπούλου, Επιλογή κειμένων: Σάββας Μπακιρτζόγλου, Εικονοληψία-Μοντάζ: Κώστας Κουτσιαμπασάκος, Σκηνοθετική επιμέλεια: Λεωνίδας Τσιριγκούλης

 


● «Ειδικα Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας I» Επισκέπτης Εισηγητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής, 31/5/2011. 

Σημειώσεις προς τους δευτεροετείς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής ψυχολογίας. «Η αλληλοεπιρροή ψυχής και σώματος. Το παράδειγμα των αυτοάνοσων». 


● «Ψυχοπαθολογία-Ψυχοθεραπεία Α’» Επισκέπτης Εισηγητής : Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής,7/5/2003. Παρουσιάστηκε η κλινική περίπτωση νέας γυναίκας σε ψυχοθεραπεία και η ανάλυση της περιπτώσεως.
 

PanteioLogo


● «Ψυχολογία της Υγείας» Επισκέπτης Εισηγητής: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος Ψυχαναλυτής. Χειμερινό εξάμηνο 1994-95.

Σημειώσεις προς τους φοιτητές του Τμήματος ψυχολογίας.

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας