Καλημέρα κόσμε!

Καλώς ήλθατε στο WordPress. Αυτή είναι το πρώτο σας άρθρο. Επεξεργαστείτε το ή διαγράψτε το και στη συνέχεια ξεκινήστε να γράφετε.

Editorials, News /

Choosing the right business cards

Business cards are cards bearing business information about a company or individual. They are shared during formal introductions as a convenience and a memory aid. A business card typically includes the giver’s name, company or business affiliation and contact information such as street addresses, telephone number, fax number, e-mail addresses and website.

News, Tutorials /

The right typeface can make all the difference

In traditional typography, a font is a particular size, weight and style of a typeface. Each font was a matched set of metal type, one piece (called a “sort”) for each glyph, and a typeface comprised a range of fonts that shared an overall design.

Editorials, News /

Dieter rams 10 principles of design

Rams began studies in architecture and interior decoration at Wiesbaden School of Art in 1947. Soon after in 1948, he took a break from studying to gain practical experience and conclude his carpentry apprenticeship.

Editorials /

A design philosophy

Philosophy of design is the study of assumptions, foundations, and implications of design. The field is defined by an interest in a set of problems, or an interest in central or foundational concerns in design. In addition to these central problems for design as a whole, many philosophers of design consider these problems as they apply to particular disciplines (e.g. philosophy of art).

Tutorials /

Visual weight & direction

Every element on a web page exerts a visual force that attracts the eye of the viewer. The greater the force, the more the eye is attracted. These forces also appear to act on other elements, imparting a visual direction to their potential movement and suggesting where you should look next.