Οκτώβριος 2024 – Μάιος  2025

Το Πρόγραμμα Επέκεινα - Ψυχαναλυτική Πράξη αποσκοπεί στη μετάδοση των ακρογωνιαίων λίθων της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας και Τεχνικής υπό την αιγίδα και εποπτεία του  ψυχολόγου-ψυχαναλυτή  Σάββα Μπακιρτζόγλου και των προσκείμενων μελών.

Η Ψυχανάλυση ως θεωρία και μέθοδος θεραπείας ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον S. Freud (1856-1939). Βασίζεται στην παρατήρηση ότι συχνά οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητότητα των κινήτρων και παραμέτρων που επηρεάζουν τις συγκινήσεις και συμπεριφορά τους. Αυτοί οι λανθάνοντες παράγοντες μπορεί να ευθύνονται για την εγκατάσταση δυσλειτουργιών και συμπτωμάτων.

Εκτός από μέθοδος ψυχοθεραπείας, η Ψυχανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία ανθρωπίνων σχέσεων, π.χ. σε νοσοκομειακά πλαίσια, στην εκπαίδευση, σε οργανισμούς, στην τέχνη, την αρχιτεκτονική κ.ά.

Στο Τριετές Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα επιχειρούμε τον  μετασχηματισμό των γνώσεων σε Γνώση, μετατρέποντας   το αφηρημένο σε «συγκεκριμένο».Αυτό επιτυγχάνεται «εικονοποιώντας»  τις θεωρητικές μας αναφορές με κλινικά παραδείγματα (συζήτηση  επί περιπτώσεων σε  ψυχοθεραπεία).

Απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, σε φοιτητές κρατικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, επίσης σε εκπαιδευτικούς, σε παιδαγωγούς, σε επιστήμονες των ανθρωπιστικών  επιστημών και γενικότερα των επαγγελμάτων της υγείας.

Η διάρκεια της δράσης είναι 8 μήνες ανά έτος, με συχνότητα μιας τετράωρης συνάντησης μηνιαίως (Σάββατο  9:30 έως 13:30).

Η ροή των εργασιών πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρώντας τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ωστόσο ταυτόχρονα θα υπάρχει και η δυνατότητα της διαδικτυακής συμμετοχής, μέσω της πλατφόρμας zoom,  δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης του σε ενδιαφερόμενους που ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια ή εκτός Ελλάδας. Οι διαδικτυακές συνεδρίες διατηρούν τις αρχές ασφάλειας για τους συμμετέχοντες.

Συντονιστής του Σεμιναρίου : Σάββας Μπακιρτζόγλου

Τηλ. Επικοινωνίας : 2107242532  κ. 6977651489

Email : infο@epekeina.gr

Ετήσιο Κόστος: 960  ευρώ. Η εξόφληση γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 240 ευρώ εκάστη, ή εφάπαξ.

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης και αποφοίτησης.
  • Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.

Ο αριθμός συμμετεχόντων  είναι περιορισμένος και η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεων.

Εγγραφές από 15/5/2024 έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Αίτηση Συμμετοχής

Συμμετοχή: Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής.